PIM Wiki

Een systeem voor productinformatiebeheer (PIM) is een oplossing voor volledige controle over uw data, waardoor u uw kostbare tijd kunt besteden aan uw bedrijfsactiviteiten, in plaats van te zoeken naar informatie en het beheren van meerdere systemen.

Voor een goed begrip van de wereld van PIM is het handig een aantal belangrijke termen te kennen die vaak opduiken wanneer u dit onderwerp verkent.

We leggen 15 van de meest voorkomende termen uit:

Catalogusbeheer

Catalogusbeheer is het proces waarbij u beslist welke producten moeten worden opgenomen in een catalogus en hoe deze gegroepeerd en gecategoriseerd moeten worden. Een systeem voor productinformatiebeheer (PIM) kan ervoor zorgen dat de artikelen in de catalogus de volledige en juiste gegevens hebben. Een PIM-systeem kan ook worden gebruikt voor het beheer van de planning en bewerking tijdens de productiefase van een catalogus.

Catalogusbeheer met Perfion PIM

Datamapping

Datamapping is het transformeren van gegevenselementen van verschillende gegevensmodellen naar nuttige definities. PIM-systemen hebben datamapping vaak nodig om gegevens van verschillende bronnen te ontvangen of om gegevens in verschillende indelingen te leveren.

Digital Asset Management

Digital Asset Management (DAM) is de naam voor systemen waarin digitale bestanden worden opgeslagen zoals afbeeldingen, video's, documenten, enzovoort. Met het systeem kunnen gebruikers hun digitale middelen opslaan, doorzoeken, bewerken en organiseren.

Daar waar DAM-systemen ontwikkeld zijn voor het verwerken van digitale middelen zoals logo's en video's, zo zijn PIM-systemen ontwikkeld om productinformatie en productgerelateerde informatie te verwerken.
Sommige PIM-systemen (zoals Perfion) hebben een ingebouwde DAM-functionaliteit waarmee de gebruiker metagegevens over afbeeldingen kan beheren rechtstreeks gecombineerd met productgegevens, maar ook afbeeldingen kan beheren die niet productgericht zijn, zoals lifestyle-afbeeldingen, logo's, enz.

Elektronische Catalogus

Een elektronische catalogus is een onlinepublicatie waarin de producten en diensten van een bedrijf worden getoond.

Voor het beheer van een elektronische catalogus gebruiken bedrijven vaak spreadsheets. Hoewel ze perfect zijn voor heel veel doeleinden, zijn spreadsheets juist voor deze taak behoorlijk slecht; het is haast onmogelijk om in een spreadsheet dingen te doen als het werken met meerdere informatiebronnen, differentiëren tussen versies van media en productomschrijvingen voor mobiel of desktop, kwaliteitscontrole, enzovoort. Een systeem voor productinformatiebeheer (PIM) kan het hulpmiddel zijn waarmee u uw elektronische catalogus op de beste manier kunt beheren.

Enterprise Resource Planning ERP

ERP is een soort bedrijfsvoeringssoftware die een organisatie kan gebruiken voor het verzamelen, opslaan, beheren en interpreteren van gegevens van al deze bedrijfsactiviteiten. ERP-systemen zijn doorgaans geschikt voor inventaris, verkooporders, prijzen en financiën. Het ERP-systeem is vaak een pakket geïntegreerde toepassingen, en in combinatie met een systeem voor productinformatiebeheer (PIM) hebt u de ideale verzameling technologie voor e-commerce.

Enterprise Resource Planning system en Product Information Management - Perfion PIM

GS1

GS1 is een classificatiestandaard voor de structurering van productcategorieën. De GS1-standaarden definiëren welke kenmerken iedere categorie kan hebben zodat er een standaard is voor het beschrijven van producten.

Hoofdgegevensbeheer

Hoofdgegevensbeheer is het proces waarbij alle gegevens van een bedrijf worden verwerkt. De reden om dit te doen is het ontdekken van patronen en mogelijkheden om kosten te besparen en/of te investeren.

Hoofdgegevens zijn gegevens die essentieel zijn voor de activiteiten van een bedrijf, zoals gegevens over producten, klanten, werknemers, locaties, leveranciers, enz. Deze gegevens kunnen gedupliceerd of verspreid zitten over het bedrijf, bijvoorbeeld in verschillende afdelingen, wat de bedrijfsprocessen kan compliceren.

De in een PIM-systeem opgeslagen gegevens zijn onderdeel van het hoofdgegevensbeheer aangezien ze gedetailleerde kenmerken over producten bevatten. Dat kan relevant zijn als de verkoop bijvoorbeeld gerapporteerd moet worden aan de hand van specifieke technische kenmerken die anders niet beschikbaar zijn in het ERP-systeem.

Met MDM-systemen kunnen financiële, verkoop- en productgegevens in één opslagplaats worden geconsolideerd.

Marktintroductietijd

Marktintroductietijd, of Time to market (TTM), is de tijd die nodig is om een product na het bedenken ervan op de markt te brengen. Een systeem voor productinformatiebeheer (PIM) kan de marktintroductietijd verkorten en tegelijkertijd de gegevenskwaliteit waarborgen en zorgen voor een goede klantenervaring.

Marktintroductietijd en Perfion PIM

Microdata

Microdata vormen een gestandaardiseerde en gestructureerde manier om te specificeren waar itemtypes op een pagina over gaan. Bijvoorbeeld itemtypes zoals producten of mensen. Itemtypes kunnen bepaalde kenmerken/markeringen hebben zoals itemprop="jobTitle">onderzoeksassistent. Door itemkenmerken te schrijven in overeenstemming met de conventies, is het voor de engines gemakkelijker om websites te verkennen om zoekers een rijkere en gemakkelijkere ervaring te bieden door gebruikers meer relevante resultaten te geven.

Open Database Connectivity ODBC

Open Database Connectivity (ODBC) is een standaard-API (Application Programming Interface) voor toegang tot databasebeheersystemen (DBMS). Een toepassing die geschreven is met ODBC kan worden geporteerd naar andere platforms, zowel aan client- als serverkant, met weinig wijzigingen in de gegevenstoegangscode.

Product Lifecycle Management

PLM-systemen (Product Lifecycle Management) worden doorgaans gebruikt voor productontwikkeling en houden toezicht op de volledige levenscyclus van een product. Die begint bij het ontstaan van een idee en loopt via het uiteindelijke ontwerp en prototype, tot het fabriceren van het product en het verlenen van service na verkoop, met ten slotte het afdanken van eventuele niet-verkochte producten. Dit is op basis van software zoals een productbeheersysteem (PIM), maar PLM-systemen bevatten geen marketinginformatie of details die de verkoop noodzakelijkerwijs ondersteunen. Wanneer een product klaar is voor de markt, draagt een PLM-systeem de informatie over naar een PIM-systeem waar de informatie wordt verrijkt met marketinginformatie. Om die reden heeft u tegelijkertijd PLM en PIM nodig voor een opzet waarbij u uw systemen voor productinformatiebeheer kunt combineren met Product Lifecycle Management.

Productbladen, Gegevensbladen

Een productbrochure is een fysieke of elektronische brochure met daarin een grafische weergave van een lijst met producten. Productbrochures moeten actueel worden gehouden om waardevol te zijn. Met een systeem voor productinformatiebeheer (PIM) zorgt u dat informatie voor productbrochures wordt bijgewerkt op één centrale locatie en dat dezelfde informatie kan worden gebruikt voor andere kanalen zoals webwinkels.

Productgegevens verrijken

Bij het verrijken van productgegevens worden gegevens aan producten toegevoegd. Een efficiënt e-commercebedrijf is afhankelijk van verrijkte gegevens. Als de klanten de informatie die ze nodig hebben niet kunnen vinden, is de kans groot dat ze het product ergens anders gaan kopen. Daarom moet u ze uitgebreide productafbeeldingen, een goede omschrijving, diagrammen, beschikbaarheid en gegevens over de productgarantie geven. En het is belangrijk dat deze gegevens ook bijgewerkt worden wanneer nodig. Een productbeheersysteem (PIM) kan u helpen om dat vanaf één locatie te doen. Een productbeheersysteem (PIM) kan u ook helpen vaststellen welke producten verrijkt moeten worden en wat de algehele gegevenskwaliteit van de huidige productgegevens is.

Single Source of Truth (Eén bron van waarheid)

Eén bron van waarheid (SSOT; Single source of truth) is een concept dat een organisatie kan toepassen als onderdeel van de informatiearchitectuur om te zorgen dat iedereen in de organisatie dezelfde gegevens gebruikt bij het nemen van zakelijke besluiten. Het instellen van één bron van waarheid heeft als doel om de medewerkers een gecentraliseerde gegevensweergave te bieden waarover iedereen het eens is. Dit wordt ook wel één versie van de waarheid genoemd.

XML Localization Interchange File Format - XLIFF

XLIFF (XML Localization Interchange File Format) is een op XML gebaseerde bestandsindeling die gemaakt is om het proces te standaardiseren voor uitwisseling van vertaalbare informatie tussen programma's tijdens de lokalisatie.

In een systeem voor productinformatiebeheer (PIM) zullen sommige gegevens universeel zijn, terwijl andere (zoals tekstuele beschrijvingen) bestaan voor iedere taal die u wilt gebruiken. U kunt verschillende gebruikers toewijzen voor het onderhouden van gegevens in hun respectieve taal, of u kunt externe vertaalmiddelen of bureaus inzetten om uw gegevens te onderhouden. Met uw PIM-systeem kunt u de standaard XLIFF-indeling exporteren, en een nieuw bestand importeren met aanvullingen of updates.

Wat is PIM en waarom zou u een PIM-systeem gebruiken?

Lees de definitieve gids voor productinformatiebeheer

Naar de gids