Product Information Management in Microsoft Dynamics AX

Perfion is Microsoft Gold PartnerMet Perfion krijgt u Product Information Management (PIM), dat voor 100% geïntegreerd is in uw Dynamics AX ERP-oplossing. Dit betekent dat u rechtstreeks met live bijgewerkte ERP-informatie kunt werken – bijvoorbeeld prijzen en voorraadberekeningen – vanaf dezelfde locatie als vanwaar u alle andere soorten productgegevens hanteert.

Product Information Management in Microsoft Dynamics AX met Perfion PIM

Als u met het Perfion PIM-systeem rechtstreeks in Dynamics AX werkt, kunt u:

  • al uw productgegevens vanaf één enkele locatie beheren, d.w.z. beschrijvingen, technische specificaties, afbeeldingen, videomateriaal e.d. van Perfion SAMEN MET de transactionele gegevens van Dynamics AX

  • op een dynamische manier brochures, gegevensbladen en andere marketingmaterialen aanmaken, met gegevens die altijd actueel zijn in een drukklaar pdf-formaat

  • eenvoudig productgegevens van Perfion en Dynamics AX exporteren naar apps, websites, webshops en online-portalen

Voordelen van de 100%-integratie van PIM in Dynamics AX
Als u met Perfion rechtstreeks in Dynamics AX werkt, is het voordeel dat uw ERP-systeem eenvoudig en gestroomlijnd blijft. Hier bevinden zich alleen transactionele gegevens; alle andere gegevens bevinden zich in Perfion. Op die manier bereikt u een hogere mate van standaardisatie en zijn er minder aanpassingen van uw ERP-oplossing nodig, terwijl u toch met gegevens van beide systemen tegelijk kunt werken.

Voordeel van minder aanpassingen aan Dynamics AX
Wanneer u het aantal aanpassingen van uw ERP-systeem beperkt, worden de bedrijfskosten van uw systeem lager. Als het ERP-systeem alleen transactionele gegevens bevat, worden de prestaties beter. U kunt ook sneller en veiliger upgraden naar een nieuwe versie als u met minder aanpassingen rekening hoeft te houden.

Voordeel van het rechtstreeks aanmaken van publicaties in Perfion
Het voordeel van het dynamisch aanmaken van brochures, gegevensbladen en andere publicaties via het in Dynamics AX geïntegreerde Perfion, is dat Perfion gegevens uit het ERP-systeem ophaalt op het moment dat ze moeten worden gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat alle gegevens in uw nieuwe publicatie up to date en geldig zijn.

U kunt ook snel mappen, prijslijsten en gegevensbladen genereren met inhoud en prijzen die aan uw specifieke klanten zijn aangepast. Hiervoor haalt Perfion zowel de prijzen als het assortiment, de klant- en voorraadgegevens rechtstreeks uit Dynamics AX, zodat het risico op fouten minimaal is.

Verkoopklare producten worden eenvoudig van Perfion naar Dynamics AX gereleased

De levensduur van een product begint in de regel lang voordat het in het ERP-systeem terechtkomt. Daarom kan het relevant zijn om nieuwe producten eerst in Perfion te creëren.

Met de Perfion Release2ERP for AX-module is het mogelijk om snel en eenvoudig een release-proces te configureren, waarbij producten automatisch aan Dynamics AX kunnen worden gereleased als ze voldoen aan gedefinieerde criteria. De verplichte velden in Dynamics AX kunnen ofwel automatisch ingevuld worden, ofwel kan er een proces worden opgestart waardoor het product pas wordt gereleased als alle voor het bedrijf belangrijke gegevens aanwezig zijn.

Voordeel bij het creëren van producten in Perfion
Tijdens het ontwikkelings- en evaluatieproces van een nieuw product is het vaak nodig een grote hoeveelheid productgegevens te verzamelen. Het product heeft echter niets met het ERP-systeem te maken totdat het echt moet worden verkocht.

De voordelen van het gebruik van Perfion als tussenstation worden onder andere duidelijk in de volgende situaties:

  • U besluit een nieuw ontwikkeld product toch niet te verkopen, zodat het niet nodig zal zijn het product in het ERP-systeem te gebruiken.

  • U ontvangt productupdates voor duizenden producten van leveranciers. De updates komen automatisch in Perfion terecht, en pas daarna kiest u zelf welke updates in het ERP-systeem moeten worden ingevoerd.

Met Perfion als tussenschakel voorkomt u dus dat u een heleboel irrelevante producten in Dynamics AX moet creëren, zodat het ERP-systeem eenvoudig en gestroomlijnd blijft.

Master Data Management met het PIM-systeem

Alle productgegevens van Perfion zijn ook beschikbaar in Dynamics AX. Voor sommige bedrijfsgegevens is het van doorslaggevend belang dat zij op een bepaalde manier in Dynamics AX worden opgeslagen, zodat u optimale prestaties verkrijgt. U kunt ofwel:

  • Perfion gebruiken om te linken met live-gegevens van Dynamics AX

  • Perfion gebruiken als bron van mastergegevens om Dynamics AX up to date te houden

 

Informatieblad downloaden

Download het informatieblad over de integratie van Perfion en Dynamics AX

Perfion PIM en Dynamics AX