Perfions dashboard

Het dashboard wordt door de gebruiker gedefinieerd en is een effectieve interface - wellicht het eerste wat u ziet als u inlogt bij de webclient van Perfion.

[VIDEO] Inleiding tot de dashboardfunctionaliteit in het Perfion PIM-systeem

Het dashboard van Perfion geeft u een nauwkeurig en overzichtelijk beeld van precies die gegevens, die u wilt zien.

Doordat de meest relevante gegevens gepresenteerd worden, kunnen u en uw collega's gemakkelijk toegang krijgen tot de functies van het Perfion PIM-systeem die u ieder voor zich het meest gebruikt.

En als u navigeert via de diagrammen en widgets van het dashboard, hoeft u geen tijd te verspillen met zoeken naar gegevens en kunt u veel sneller van A naar B komen.

Met het Perfion-dashboard kunt u:

  • Door de gebruiker gedefinieerde diagrammen creëren, die perfect passen bij de werkzaamheden die u met Perfion uitvoert.
  • Diagrammen creëren die u buiten Perfion gebruikt, bijv. in presentaties of rapporten.
  • Sneller toegang krijgen tot relevante gegevens.
  • Het voor incidentele gebruikers gemakkelijker maken om in Perfion te werken.
  • Obstakels wegnemen voor nieuwe gebruikers die toegang moeten krijgen tot PIM-gegevens en/of ze moeten bewerken.

 

U past zelf uw widgets en diagrammen aan

U kunt zoveel widgets aan uw dashboard toevoegen als u maar wilt. Alle widgets kunnen worden aangepast aan uw specifieke behoeften om gegevens te groeperen, categoriseren en tellen. Bovendien is het mogelijk om widgets te creëren met complexere Perfion-functies, zoals filters.

Voorbeeld van een door de gebruiker aangepast Perfion PIM dashboard
Voorbeeld van een door de gebruiker aangepast Perfion-dashboard

Op het aangepaste Perfion-dashboard hierboven ziet u voorbeelden van verschillende soorten widgets en diagrammen:

Getalswidget (veld 1 + 6)
Getalswidgets kunnen het totale aantal aangeven van iets wat u selecteert. De voorbeelden in veld 1 en 6 tonen – en zijn snelkoppelingen naar – respectievelijk de totale hoeveelheid producten die gecreëerd zijn in Perfion (9623) en het aantal producten waaraan nog een afbeelding moet worden toegevoegd (84), voordat ze gepubliceerd kunnen worden.

Verticaal staafdiagramwidget (veld 2)
Het voorbeeld in veld 2 toont het totale aantal producten in Perfion, ingedeeld in verschillende categorieën, met vermelding van het aantal producten per categorie.

Horizontaal staafdiagramwidget (veld 3)
Het voorbeeld in veld 3 toont de producten in de huidige catalogus van het bedrijf, ingedeeld in verschillende categorieën, met vermelding van het aantal producten per categorie. Dit widgettype kan elke gewenste indeling in categorieën in Perfion tellen.

Cirkeldiagramwidget (veld 4)
In het voorbeeld in veld 4 wordt het percentage producten getoond, dat is gemarkeerd met 'gereed' of 'niet gereed' om te worden overgebracht naar het ERP-systeem. Cirkeldiagramwidgets kunnen zowel voor dit type 'met/zonder'-weergaven worden gebruikt, als om een indeling in categorieën te tonen, net als staafdiagramwidgets.

Ringdiagramwidget (felt 5)
gekoppeld op internet. Deze widget wordt primair gebruikt voor 'met/zonder'-weergaven, waarbij u de status van iets heel specifieks wilt checken, bijv. of een product 'een foto mist', of 'gereed is voor publicatie' en dergelijke.

Met slechts één klik…

Niet alle gebruikers hebben behoefte aan alle geavanceerde functies die Perfion te bieden heeft. Sommigen willen bijv. gewoon met slechts één klik op een punt in een diagram toegang hebben tot de producten die relevant zijn voor hun eigen werkstroom.

Als u op een punt in een diagram op uw dashboard klikt, wordt een diagram in Perfion PIM geopend met de gegevens die gerelateerd zijn aan dat specifieke punt.
Als u op een punt in een diagram op uw dashboard klikt, wordt een diagram in Perfion geopend met de gegevens die gerelateerd zijn aan dat specifieke punt.

Het Perfion-dashboard kan op maat worden gemaakt voor zowel incidentele gebruikers als PIM-experts, zodat in al hun wensen en behoeften – hoe simpel of gespecialiseerd die ook zijn – kan worden voorzien.

En met slechts één klik ligt dat alles binnen handbereik.

Heeft u nog vragen?
We helpen u verder

Neem contact op met Perfion