Perfion Supplier Portal

Laat uw leveranciers gemakkelijk hun eigen productinformatie aanpassen.

Laat uw leveranciers gemakkelijk hun eigen productinformatie aanpassen
Laat uw leveranciers gemakkelijk hun eigen productinformatie aanpassen

In veel gevallen zijn de gegevens van de producten die u verkoopt, afkomstig van een externe partner. Het Perfion Supplier Portal is uw snelle weg naar de meest recente productinformatie, of u nu reseller bent of alleen maar wilt dat de technische omschrijvingen rechtstreeks door de originele leverancier worden onderhouden.

Voorkom vervelende en tijdrovende processen om gegevens te updaten

Zou u het niet veel praktischer vinden dat leveranciers direct in uw systeem kunnen werken in plaats van dat zij in allerlei verschillende formaten en op verschillende tijdstippen gegevens naar u opsturen?

Met het Perfion Supplier Portal kunt u ervoor zorgen dat leveranciers direct toegang hebben tot de bestaande productgegevens. Ook kunt u ze rechten geven om wijzigingen voor te stellen voor 'hun' producten. Daarna kunt u deze wijzigingen beoordelen en goed- of afkeuren. En kunt u met enkele muisklikken uw productgegevens updaten, klaar voor publicatie op websites, in catalogi en andere kanalen.

De belangrijkste functionaliteiten van het Perfion Supplier Portal zorgen ervoor dat u:

  • Het gegevensonderhoud voor geselecteerde producten of voor individuele eigenschappen van een product kunt uitbesteden
  • Kunt aangeven welke producten voor welke leverancier toegankelijk zijn
  • Kunt aangeven welke eigenschappen van het product door een leverancier kunnen worden gezien/gewijzigd
  • Kunt aangeven aan welke validatieregels de voorgestelde wijzigingen moeten voldoen voordat deze ter goedkeuring worden doorgestuurd
  • Door leveranciers voorgestelde wijzigingen kunt beoordelen
  • Een workflow voor goedkeuring van wijzigingen kunt gebruiken voordat deze wijzigingen in uw productdatabase worden opgenomen

Veilig en Beschermd

Binnen het Perfion Supplier Portal kunt u leveranciers gedifferentieerd rechten geven. U kunt heel exact aangeven welke producten aan welke leverancier worden getoond of toegang beperken tot slechts bepaalde eigenschappen van het product.

Door gegevens te laten bewerken waar dat moet worden gedaan, namelijk de bron, blijven productgegevens veilig en beschermd.

Waarborg de kwaliteit van uw gegevens

Het is mogelijk validatieregels op te stellen waarin criteria worden vastgelegd waaraan wijzigingen van de leverancier moeten voldoen voordat de voorgestelde wijzigingen kunnen worden geïmplementeerd.

Afhankelijk van de gevoeligheid van de gegevens en de betrouwbaarheid van de leverancier, kunt u aangeven of wijzigingen direct in uw database worden opgenomen of eerst moeten worden goedgekeurd in het Perfion Supplier Portal.

Volg twee eenvoudige processen

Er zijn twee hoofdprocessen om leveranciers hun eigen productinformatie te laten bijwerken in het Perfion Supplier Portal:

  1. Ten eerste moet u aangeven welke producten bij welke leverancier horen. Ook moet u aangeven tot welke producteigenschappen zij toegang hebben. Dit gebeurt via configuratie binnen Perfion.

  2. Ten tweede moet u toegangsrechten toekennen aan individuele gebruikers bij uw leveranciers en voor elk het goedkeuringsprincipe instellen. Dit gebeurt rechtstreeks in het Perfion Supplier Portal. Hier kunnen uw leveranciers met een internetverbinding ook direct inloggen.

 

Factsheet downloaden

De Perfion Supplier Portal-factsheet downloaden

Perfion Supplier Portal