E-catalogi en classificatiesystemen

Met Perfion als uitgangspunt kunt u betrouwbare, bijgewerkte elektronische productcatalogi creëren, die aan internationale standaarden en formaten voldoen.

Creëer elektronische productcatalogi, die aan internationale standaarden voldoen, met Perfion PIM
Creëer elektronische productcatalogi, die aan internationale standaarden voldoen

Elektronische catalogi met behulp van standaardsoftware

Of u nu gegevens moet uitwisselen met andere bedrijven (B2B) of ze moet verstrekken aan online marktplaatsen, de vraag naar snelle en geautomatiseerde processen groeit voortdurend.

Wereldwijde standaarden zijn in opmars als vervanging van aangepaste oplossingen die 1:1 van afzender naar ontvanger zijn opgesteld. Tegelijkertijd betekent de diversiteit aan standaarden dat u nog steeds gegevens in diverse verschillende formaten moet kunnen aanleveren. Dat verwachten uw ontvangers.

Met Perfion als PIM-oplossing zijn er meerdere wegen die naar dit doel leiden:

  • Als u vaste, gedefinieerde export-/importtaken hebt die niet vreselijk gecompliceerd zijn, kunt u meteen gebruikmaken van de ingebouwde functies voor datamapping en export van Perfion
  • Als u daarentegen met veel verschillende formaten te maken hebt en wisselende en complexe classificatie-eisen ervaart, kunt u gebruikmaken van Perfions standaardintegratie met ecatDesigner.

Perfion en ecatDesigner
ecatDesigner is een martkleidende software voor het overbrengen van productgegevens naar e-catalogiformaten en classificatiesystemen. De standaardintegratie tussen ecatDesigner en Perfion maakt het mogelijk om productgegevens van Perfion uit te wisselen met bijvoorbeeld  ETIM, BMEcat, GS1, 2BA, eCl@ss en Amazon en dergelijke.

Een van de grote voordelen van Perfion/ecatDesigner is dat alles eraan standaard is. Dat wil zeggen dat er geen speciale codering of aanpassing voor nodig is. U kunt zelf uw e-catalogi en classificaties opstellen en bijhouden.

Productgegevens en classificaties

Naast de technische eisen aan de formattering van de gegevensuitwisseling, verwachten veel leveranciers en gegevenspools dat gegevens in overeenstemming met een classificatiestandaard zijn uitgewerkt.

Het doel van het gebruik van classificaties is om een consistente, gevalideerde gegevenspresentatie te bereiken. Voorbeelden van zulke standaarden zijn ETIM, UNSPSC, eCl@ss en GPC en dergelijke.

Classificatiesystemen kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn, zowel wat betreft de technische vereisten aan de gegevens alsook met betrekking tot de markten/sectoren en talen/regio's. Daarnaast ontwikkelen ze zich in de loop van de tijd. Dit kan betekenen dat gegevens die eerder valide waren, worden afgewezen als ongeldig, omdat ze niet tijdig zijn bijgewerkt. Hier is de sterkte van een standaardoplossing te zien als u Perfion/ecatDesigner gebruikt, dat juist voortdurend wordt bijgewerkt en altijd voldoet aan de regels en eisen van de verschillende classificatiesystemen.

Één plus één is drie

Tegelijkertijd dat u uw productgegevens zoals normaal bijhoudt in Perfion, krijgt u met Perfion en ecatDesigner een aantal nieuwe mogelijkheden voor het uitwisselen van gegevens in de vorm van elektronische catalogi:

  • U kunt veel formaten en classificatiesystemen ondersteunen. U kunt ook meerdere configuraties van hetzelfde soort output hebben, bijvoorbeeld BMEcat.
  • Diepe standaardintegratie = geen softwareaanpassingen nodig
  • De zekerheid dat de geldende normen worden nageleefd
  • De mogelijkheid om meerdere gegevensbronnen erin te verwerken
  • Marktleidende inzichten en advies over e-catalogi
  • Flexibiliteit omdat u zelf uw e-catalogi en classificaties kunt opstellen