Datamapping

Wijzig, combineer en bevestig uw gegevens die van of naar het Perfion PIM-systeem worden verzonden.

Met de Perfion Product Information Management-oplossing heeft u één enkele bron van waarheid voor productgegevens. Productgegevens krijgen een vorm en structuur die logisch zijn voor de specifieke behoeften van uw organisatie.

Transform, combine and validate your data on its way into or out of Perfion.

Maar wat gebeurt er als u gegevens wilt uitwisselen met leveranciers, partners en klanten, terwijl zij met data werken in andere formaten en indelingen?

Het antwoord is Datamapping.

In wezen is datamapping het wijzigen van gegevens van het ene formaat in het andere. Niet alleen in technisch opzicht (Excel, CSV, XML, SQL), maar ook vanuit logisch oogpunt (verschillende datamodellen, maten, naamgeving, etc.).

Er zijn veel datamapping-oplossingen op de markt die u met PIM-systemen kunt integreren en die deze taak uitvoeren. Maar bij Perfion PIM is Datamapping gedaan met de ingebouwde tool Perfion Actions.

Perfion Actions is, onder andere, een krachtig datamapping-framework waarmee u uw eigen Action Maps kunt creëren. Een Action Map kan bestaan uit meerdere stappen, die in een vaste volgorde worden uitgevoerd:

Een Action Map kan bestaan uit meerdere stappen, die in een vaste volgorde worden uitgevoerd

Voorbeelden van Datamapping 

Perfion kan een oneindige hoeveelheid Datamapping-taken voor u uitvoeren. Hier zijn een paar voorbeelden.

Voorbeeld 1:
Gegevens van leveranciers importeren

Leveranciers kunnen u gegevens sturen in verschillende bestandsformaten (Excel, CSV, XML) met gegevens die geordend zijn naar hun eigen datasysteem. Met Perfion Actions kunt u data importeren zoals u deze ontvangt. Alles wat u hoeft te doen, is een Action Map maken voor iedere leverancier om de formaten van uw leverancier naar uw Perfion-formaten te mappen.

Met Perfion Actions kunnen gegevens van leveranciers worden geïmporteerd in hun bestaande vorm
Met Perfion Actions kunnen gegevens van leveranciers worden geïmporteerd in hun bestaande vorm

Voorbeeld 2:
Productgegevens leveren aan ETIM

Uw bedrijf moet wellicht data leveren volgens ETIM (Europees Technisch Informatie Model – een open standaard voor de classificatie van technische productgegevens). Om dat te kunnen doen, dient u uw data te exporteren en te wijzigen in het correcte formaat (BMEcat) voor de gegevensuitwisseling. Met Perfion Actions kunt u een Action Map aanmaken om deze taak te laten uitvoeren. De Action Map selecteert relevante producten en gegevens uit uw Perfion-database, zet deze om in een BMEcat-formaat en uploadt het bestand naar een datapool.

Voorbeeld van een XML-bestand met uw data die zijn omgezet naar het BMEcat-formaat
Voorbeeld van een XML-bestand met uw data die zijn omgezet naar het BMEcat-formaat