Datamapping

Wijzig, combineer en bevestig uw gegevens die van of naar het Perfion PIM-systeem worden verzonden met Perfion Actions.

Met de Perfion Product Information Management-oplossing heeft u één enkele bron van waarheid voor productgegevens. Productgegevens krijgen een vorm en structuur die logisch zijn voor de specifieke behoeften van uw organisatie.

Transform, combine and validate your data on its way into or out of Perfion.

Maar wat gebeurt er als u gegevens wilt uitwisselen met leveranciers, partners en klanten, terwijl zij met data werken in andere formaten en indelingen?

Het antwoord is Datamapping.

In wezen is datamapping het wijzigen van gegevens van het ene formaat in het andere. Niet alleen in technisch opzicht (Excel, CSV, XML, SQL), maar ook vanuit logisch oogpunt (verschillende datamodellen, maten, naamgeving, etc.).

Er zijn veel datamapping-oplossingen op de markt die u met PIM-systemen kunt integreren en die deze taak uitvoeren. Maar bij Perfion PIM is Datamapping ingebouwd. We noemen het Perfion Actions.

Perfion Actions

Perfion Actions is een krachtig datamapping-framework waarmee u uw eigen Action Maps kunt creëren. Een Action Map kan bestaan uit meerdere stappen, die in een vaste volgorde worden uitgevoerd:

Een Action Map kan bestaan uit meerdere stappen, die in een vaste volgorde worden uitgevoerd

Voorbeelden

Perfion Actions kan een oneindige hoeveelheid taken voor u uitvoeren. Hier zijn een paar voorbeelden.

Voorbeeld 1:
Gegevens van leveranciers importeren

Leveranciers kunnen u gegevens sturen in verschillende bestandsformaten (Excel, CSV, XML) met gegevens die geordend zijn naar hun eigen datasysteem. Met Perfion Actions kunt u data importeren zoals u deze ontvangt. Alles wat u hoeft te doen, is een Action Map maken voor iedere leverancier om de formaten van uw leverancier naar uw Perfion-formaten te mappen.

Met Perfion Actions kunnen gegevens van leveranciers worden geïmporteerd in hun bestaande vorm
Met Perfion Actions kunnen gegevens van leveranciers worden geïmporteerd in hun bestaande vorm

Voorbeeld 2:
Afbeeldingen uit "hotfolder" importeren

Het beheren van afbeeldingen is voor veel bedrijven een tijdrovende taak. Perfion Actions kan u helpen dit op een slimme manier te doen.

We hebben al laten zien dat afbeeldingen van leveranciers geïmporteerd kunnen worden met Perfion Actions. Maar wat als uw interne fotografen prachtige productfoto's maken, maar geen kennis hebben van Perfion? Perfion Actions biedt uitkomst door afbeeldingen te importeren vanuit een "hotfolder".

Alles wat uw fotografen hoeven te doen, is iedere afbeelding een naam geven die refereert aan een product (bijv. [artikelnummer]_01.jpg) en de afbeeldingen opslaan in uw "hotfolder". Perfion Actions kan dan de map 'scannen' op nieuwe afbeeldingen en deze importeren naar uw producten.

Afbeeldingen kunnen met Perfion Actions worden geïmporteerd vanuit "hotfolders" naar producten of afbeeldingsbibliotheken
Afbeeldingen kunnen met Perfion Actions worden geïmporteerd vanuit "hotfolders" naar producten of afbeeldingsbibliotheken

Voorbeeld 3:
Vertalingen beheren

Wanneer u werkt met een vertaalbureau om vertalingen te beheren, kan Perfion Actions u helpen om het Vertaalmanagementproces te automatiseren.

Voorbeeld 4:
Productgegevens leveren aan ETIM

Uw bedrijf moet wellicht data leveren volgens ETIM (Europees Technisch Informatie Model – een open standaard voor de classificatie van technische productgegevens). Om dat te kunnen doen, dient u uw data te exporteren en te wijzigen in het correcte formaat (BMEcat) voor de gegevensuitwisseling. Met Perfion Actions kunt u een Action Map aanmaken om deze taak te laten uitvoeren. De Action Map selecteert relevante producten en gegevens uit uw Perfion-database, zet deze om in een BMEcat-formaat en uploadt het bestand naar een datapool.

Voorbeeld van een XML-bestand met uw data die zijn omgezet naar het BMEcat-formaat
Voorbeeld van een XML-bestand met uw data die zijn omgezet naar het BMEcat-formaat

Plannen van Taken

Met de ingebouwde Perfion Scheduler kunt u voor iedere Action Map uitvoeringsschema's specifieren. U wilt bijvoorbeeld dat de ene Action Map elke nacht om 2.00 u loopt, terwijl een andere elk uur moet draaien. Het is helemaal aan u.

Voor bevoegde personen is het tevens mogelijk om Perfion Actions handmatig te laten draaien vanuit de Perfion-applicatie. Dit kan nuttig zijn wanneer een eenmalige manipulatie van data gewenst is, of als u uw taken wilt uittesten voordat deze worden ingepland.

De acties worden 'in de achtergrond' uitgevoerd

De automatische processen die via Perfion Actions worden uitgevoerd, gebeuren direct in Perfion, volledig onzichtbaar voor de gebruikers. Acties worden zelfs 'in de achtergrond' uitgevoerd, wat betekent dat u door kunt gaan met uw andere taken in het Perfion-systeem, terwijl de acties worden uitgevoerd.